Testosteronbrist Symptom

Om de mest vanliga testosteronbrist symptomen

Att identifiera viktiga testosteronbrist symptom och följa upp med korrekt behandling kan få djupa effekter på livskvaliteten.

Detta beror främst på att vår mentala, fysiska och emotionella hälsa är högt beroende av tillräckliga testosteronnivåer för att fungera korrekt.

Testosteronbrist kan därför orsaka en nedbrytning i kroppslig funktion, ofta subtilt, eftersom en man utvecklas i åldern.

Denna försämring kan uppstå som till synes orelaterade sjukdomar (trötthet, depression, sexuell dysfunktion, ryggsmärta, hjärtsjukdom, etc …) som ofta går obemärkt.

 


Maxulin – rekommenderat kosttillskott andra året i rad!

Kosttillskottet som tog Sverige med storm! Gör som andra svenska män och prova du med!

maxulin

Få första 2 månaderna med 50% rabatt via testosterontillskott.se!

Endast 199kr (ord. pris 398kr)

Ingen bindnings eller uppsägningstid. Fri frakt!

BESTÄLL NU - FÅ 50% I RABATT!

Betyg: blå stjärnastjärna som är blåen blåstjärnablåa stjärnorstjärna som är halvblå

Läs vår recension om Maxulin!

 

bra produkt

Norska Norvital är företaget bakom produkten, de är godkända och medlemmar av ”Svensk Egenvård – Trygga val för din hälsa”. Att handla produkter av Svensk Egenvårds medlemmar är ett tryggt val för din hälsa, vilket vi på Testosterontillskott.se ser som väldigt viktigt och bra!

Maxulin hjälper kroppen!

 

 • Frigör bundet testosteron i kroppen. Frigöra bundet testosteron i
  kroppen
 • Förbereder utvecklingen av muskelmassan och upprätthåller
  förbränningen.
 • Innehåller andra väldokumenterade ingredienser som hjälper kroppen
  att upprätthålla normala testosteronvärden samt normal
  muskelfunktion.
 • Reducerar trötthet och utmattning.
 • Ökar din sexuella prestation.

 

 

 

Testofen
 • Hjälper att frigöra bundet testosteron
 • Hjälper muskelmassans utveckling
 • Upprätthåller glukosomsättning/förbränning
Zink
 • Hjälper kroppen behålla normala testosteronvärden
 • Hjälper även kroppen att behålla en normal fertilitet
Vitamin B6
 • Minskar din utmattning och trötthet
Magnesium
 • Upprätthåller en en normal muskelfunktion
 • Upprätthåller energiomsättningen

 

 


Fysiska testosteronbrist symptom

 • Trötthet (brist på energi)
 • Muskelmassa och styrka (reducerad)
 • Kroppsfett (ökat)
 • Ryggont
 • Utveckling av osteoporos (minskad benmassa / densitet och ökad risk för fraktur)
 • Hjärtinfarktrisk (högre förekomst av plötslig död)
 • Kolesterol (högt: särskilt LDL / HDL-förhållandet)
 • Eldfasta perioden ökat (tid det tar att ha sex igen)
 • Spermier (minskad fertilitet)
 • Gynekomasti (utveckling av manliga bröst)

 

testosteronbrist symptom

 

Mentala testosteronbrist symptom

 • Minskade libido (sänkt könsdrift)
 • Hjärndimman (koncentrationsproblem)
 • Minnesproblem

 

Emotionella tecken

 • Depression (sorg, hopplöshet, förtvivlan)
 • Motivation och ambition (minskad)
 • Irritabilitet (ökad ilska, agitation eller förlust av tålamod)

 

 

Åldern

Åldern där en testosteronbrist symptom först uppträder kan variera kraftigt bland männen. Det finns inga hårda snabba regler.

Några män mår bra på 70-talet. Omvänt kan en minoritet behöva testosteronersättningsterapi till sina 20-tal eller till och med tonåringar.

Inga två personer är lika. Bara för att du är ung betyder inte nödvändigtvis att dina testosteronnivåer är i nivå. Det är bara mer sannolikt!

testosteron brist

För bästa hälsa, syftar de flesta progressiva läkare idag till T-nivåer runt genomsnittet 25 år gammalt (750 ng / dl eller 26 nmol / L).

Detta kan hjälpa dig att hantera testosteronbrist symptom på manlig klimakteriet, så att du kan utföra de bästa möjliga förmågan väl i ålderdom.

 

Vad kan man då göra?

Vi rekommenderar alltid att man först kompletterar kosten med ett naturligt testosterontillskott, det är den lättaste, billigaste och mest säkra vägen att börja på. Via testosterontillskott.se får du även 50% i rabatt på det rekommenderade tillskottet Maxulin från norska Norvital. Läs mer här!

 

Det är vanligt!

doktor om testosteronbrist

Testosteronbrist symptom hos män är en vanlig men ofta missad diagnos. Efter bekräftelse av diagnosen kan uteslutning av eventuella reversibla orsaker eller kontraindikationer för användning av testosteron erbjudas. Metod för ersättning inkluderar injicerbara testosteronestrar, transdermalt testosteron (geler eller plåster) eller oralt testosteron i form av testosteron-undekanoat.

Män som får testosteronbehandling bör följas enligt en standardiserad övervakningsplan, testosteronnivåerna bör bedömas 2-3 månader efter det att behandlingen har inletts följt av årliga undersökningar för att bedöma huruvida symptomen har förbättrats och om patienten upplever biverkningar.

En testosteronbehandling medför risker och är därför bra som sista utväg, prova först andra metoder så som exempelvis ett naturligt testosterontillskott för att vara på den säkra sidan.

 

 

Hypogonadism

Hypogonadism påverkar ungefär 40% av män på 45 år eller äldre, även om mindre än 5% av dessa män faktiskt diagnostiseras och behandlas för tillståndet. Trots vissa kontroverser har testosteronbehandling etablerats som en säker och effektiv huvudbehandling för hypogonadism i nästan 70 år.

Under det senaste decenniet har studier förbättrat vår förståelse för hypogonadism och har hjälpt till att klargöra dess förekomst och därmed sammanhängande comorbida sjukdomar.

Orsaker

De främsta orsakerna till testosteronbrist symptom är testikelfel (primär hypogonadism), hypofys och / eller hypotalaminsvikt (sekundär hypogonadism) och åldersrelaterad dysfunktion (allmänt en kombination av primär och sekundär hypogonadism).

De vanligaste orsakerna till primär hypogonadism inkluderar Klinefelters syndrom, myotonisk dystrofi, försvinnande testikel syndrom (medfödd anorchidism) och strålningsinducerad eller kemoterapiinducerad hypogonadism.

Vanliga medfödda orsaker till sekundär hypogonadism inkluderar Kallmanns syndrom och idiopatisk hypogonadotropisk hypogonadism (IHH). Orsaker till förvärvad sekundär hypogonadism inkluderar IHH, hematochromatosis och hypofys tumörer, inklusive prolactinom.

Diagnos

Bekräftelse av en diagnos av hypogonadism innefattar allmänt tre komponenter. För det första bör det finnas symptom på androgenbrist; För det andra borde det finnas entydiga biokemiska bevis på låga testosteronnivåer. och för det tredje bör det finnas ett positivt svar på testosteronersättningsterapi. Om alla tre av dessa diagnostiska komponenter inte är närvarande bör utövaren ifrågasätta diagnosen och överväga att avbryta testosteronbehandling.

Symptom

Testosteronbrist symptom kan omfatta humörförändringar som irritation eller ökad sorg, nedsatt libido, låg energi, trötthet, minskad muskelmassa, minskad muskelstyrka, muskelsmärta, hettavlor, minskad förmåga att koncentrera sig på uppgifter, brist på morgonrörelser eller mindre styva erektioner, minskad volym ejakulat och infertilitet.

Fysiska tecken på hypogonadism kan innefatta en förändring av kroppssammansättningen med mer centralt kroppsfett, gynekomasti, testikelatrofi (vanligare med primär hypogonadism), muskelatrofi, osteoporotiska frakturer och höjdförlust.

 

Varningar och överväganden

Speciella överväganden är nödvändiga för testosteronbehandling hos patienter med vissa sjukdomar. Det rekommenderas generellt att män med prostatacancer inte behandlas med androgener av rädsla för att påskynda tumörtillväxt.

Men åsikterna varierar beroende på behandling för män som är klart hypogonadala och som tidigare har behandlats för prostatacancer. Det är författarens uppfattning att ett år eller två efter framgångsrik kirurgisk behandling för prostatacancer och i samråd med patientens urolog eller onkolog kan testosteronbehandling ges till noggrant utvalda patienter under medicinsk övervakning och med informerat samtycke.

Det finns för närvarande inga slutgiltiga studier som tyder på att risken för prostatacancer ökar hos hypogonadala män som gjorts eugonadal. Stora, randomiserade, placebokontrollerade studier på detta område skulle välkomnas för att definitivt bestämma om någon risk föreligger.

 

Testosteron och kardiovaskulära händelser

En ny studie i New England Journal of Medicine ifrågasatte kardiovaskulär säkerhet vid testosteronbehandling hos åldrande män. Studien var utformad för att bedöma huruvida testosteronutbytet ökade muskelstyrkan för svaga äldre män.

Trots att resultaten stödde denna hypotes, föreslog de också en ökad kardiovaskulär händelse i ämnesgruppen och som ett resultat blev studien avslutad tidigt.

Det är viktigt att notera att resultaten av denna studie inte indikerar ett orsakssamband mellan testosteronbehandling och hjärtsjukdom. Studien var inte utformad för att bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom relaterad till testosteron och ännu viktigare var det ett randomiseringsfel med avseende på risken för negativa kardiovaskulära händelser.

Fler patienter i testosteronbehandlingsarmen i studien hade hypertoni eller dyslipidemi, därmed predisponerade dem för hjärt-kärlsjukdomar och fördjupade studien.

Meta-analyser som undersöker en möjlig samband mellan testosteronanvändning och negativa koronarhändelser har inte funnit några tecken på en sådan anslutning.  Testosteronbehandling hos hypogonadala män har visat sig minska hjärtinfarkt, och testosteronbrist är en markör för ökad mortalitet hos män med känd kranskärlssjukdom.

En multicenterstudie sponsrad av National Institutes of Health är för närvarande på väg i Förenta staterna för att klargöra de långsiktiga kardiovaskulära effekterna av testosteronbehandling hos män. I mellantiden ska en signifikant hypogonadal man som har hjärtsjukdom eller riskerar för hjärtsjukdom inte vägras testosteronbehandling på grundval av kardiovaskulär risk.

Det vore emellertid försiktigt att övervaka mannen och för att säkerställa att hans kolesterolnivåer inte påverkas negativt av introduktionen av testosteron.

 

Testosteron och osteoporos

Testosteronbrist symptom är en väletablerad orsak till osteoporos hos män och kvinnor. Androgenberoende hos män ökar risken för osteoporos och osteoporotiska frakturer.

Flera försök har visat att testosteronutbyteterapi ökar benmineraldensiteten hos hypogonadala män. Men större långsiktiga studier behövs för att bedöma om frakturhastigheterna är lägre hos osteoporotiska hypogonadala män behandlade med testosteron.

Testosteron och infertilitet

När friska män ges ersättningsdoser av testosteron, görs cirka två tredjedelar av dem azoospermiska. I kortsiktiga studier är detta resultat helt reversibelt.

Hos hypogonadala män som får testosteron, kommer eventuell återstående spermaproduktion närvarande vid diagnosstiden att undertryckas ytterligare, och det är viktigt att patienterna informeras om denna bieffekt. För patienter som vill behålla sin fertilitet kan androgenutbytet skjutas upp tills deras familj är färdig, eller de kan erbjudas alternativa behandlingar.

För män med primär hypogonadism brukar den spermatogena defekten vanligtvis inte behandlas. Män med sekundär hypogonadism kan vanligen göras fräscha genom antingen gonadotropinbehandling eller ibland klomifencitrat.

 

Sammanfattning

Cirka 40% av männen 45 år eller äldre påverkas av hypogonadism, även om mindre än 5% diagnostiseras och behandlas för detta tillstånd.

Symtom på hypogonadism kan innefatta humörförändringar, minskad libido, låg energi, minskad muskelmassa och styrka, hettavlor, minskad koncentrationsförmåga, brist på morgonrörelser, minskad volym ejakulat och infertilitet.

 

För att bekräfta en diagnos av hypogonadism bör läkare leta efter:

• Symtom på androgenbrist.
• Otvetydiga biokemiska bevis på låga testosteronnivåer.
• Ett positivt svar på testosteronersättningsterapi.

 

Den huvudsakliga behandlingen för hypogonadism är testosteronersättningsterapi, som kan levereras genom injektion, transdermalt eller oralt. Testosteron ersättningsterapi för hypogonadala män har visat sig förbättra känslan av välbefinnande, sexuell funktion, humör, libido, bentäthet och muskelmassa och styrka. Det kan också minska visceral och perifer kroppsfett och kan minska insulinresistens och blodsocker.

Det rekommenderas generellt att män med befintlig prostatacancer inte behandlas med androgener för att undvika möjligheten att påskynda tumörtillväxten.

Hypogonadala män som får testosteron kommer att uppleva ytterligare undertryckande av spermaproduktion. Patienter som önskar behålla sin fertilitet bör informeras om denna bieffekt.