Testosteronbrist Behandling

Praktiska riktlinjer för testosteronbrist behanding

Sammanfattning

Cirka 40% av männen 45 år eller äldre påverkas av hypogonadism, även om mindre än 5% diagnostiseras och behandlas för detta tillstånd.

Symtom på hypogonadism kan innefatta humörförändringar, minskad libido, låg energi, minskad muskelmassa och styrka, hettavlor, minskad koncentrationsförmåga, brist på morgonrörelser, minskad volym ejakulat och infertilitet.

För att bekräfta en diagnos av hypogonadism bör läkare leta efter:
• Symtom på androgenbrist.
• Otvetydiga biokemiska bevis på låga testosteronnivåer.
• Ett positivt svar på testosteronersättningsterapi.

Den huvudsakliga behandlingen för hypogonadism är  testosteronbrist behandling, som kan levereras genom injektion, transdermalt eller oralt. Testosteronersättningsterapi för hypogonadala män har visat sig förbättra känslan av välbefinnande, sexuell funktion, humör, libido, bentäthet och muskelmassa och styrka. Det kan också minska visceral och perifer kroppsfett och kan minska insulinresistens och blodsocker.

Det rekommenderas generellt att män med befintlig prostatacancer inte behandlas med androgener för att undvika möjligheten att påskynda tumörtillväxten.

Hypogonadala män som får testosteron kommer att uppleva ytterligare undertryckande av spermaproduktion. Patienter som önskar behålla sin fertilitet bör informeras om denna bieffekt.